O nás

Sme občianské združenie založené skupinou mladých ľudí so špecializáciou v rôznych športových odvetviach.

Cieľom združenia je podpora,ochrana zdravia a zdravého životného štýlu,

rozširovať a prehlbovať všestranné, odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky prostredníctvom športových aktivít, upevňovať telesnú zdatnosť, morálne, etické hodnoty a celkový záujem o šport.

Zaoberáme sa rôznorodou podporou vzdelávania a poradenstva prostredníctvom vytvárania kurzov, športových táborov a programov na zdokonalenie všeobecných telesných schopností. V spolupráci so škôlkami a školami vytvárame rôzne kurzy ľadového korčuľovania, gymnastiky, plávania, loptových hier a všeobecnej športovej prípravy.